Výtvarná soutěž

28. května 3 fotky

vvsoutez

Během oslavy 50. výročí naší školy se uskutečnila i výtvarná soutěž žáků. Tématem soutěže byla jak jinak než naše škola, a to konkrétně "Naše škola za 50 let". Žáci měli za úkol ztvárnit naši školu tak, jak si ji představují za dalších 50 let. Děti se zapojily téměř ze všech tříd a o vítězích rozhodli návštěvníci oslavy svými hlasy. Na třetím místě se umístila Adéla Florešová ze IV. třídy, na druhém František Pinďák ze VII. třídy a vítězkou se stala Lucie Strnadová z VIII. třídy. Všem ostatním děkujeme za účast, všechna díla byla krásná a originální. Vítězům ještě jednou velká gratulace.

Zapsala: Mgr. Zuzana Malíčková