Velikonoční bojovka ve 3. třídě

28. března 9 fotek

Krátký týden před Velikonocemi zakončili třeťáci „VELIKONOČNÍ BOJOVKOU.“
Informace, které se dozvěděli v hodinách měli možnost využít při plnění úkolů a luštění křížovky.

Zapsal: Mgr. Markéta Petrů