ÚP - beseda pro žáky 9. třídy

6. října 2023 7 fotek

Výběr vhodné střední školy pro žáky 9. ročníku dnes ulehčila dvouhodinová prezentace s výkladem pracovnice Úřadu práce ve Zlíně na téma "Hledám povolání, které mě baví". Žáci si zkusili napsat jednoduchý test profesních zájmů, obdrželi seznam webových stránek, které mohou využívat při výběru SŠ. Středisko pro volbu povolání ve Zlíně poskytuje žákům i rodičům bezplatné poradenství k volbě povolání. Přejeme deváťákům šťastnou volbu...

Zapsala: Ing. Alena Škubníková