Telefonický rozhovor se spisovatelkou EVOU ERBENOVOU

24. října 2023 1 fotka

eva-erbenova

Dne 23. října 2023 se uskutečnil telefonický rozhovor s pamětnicí holocaustu – spisovatelkou Evou Erbenovou. Paní Erbenová přiletěla do ČR z Izraele kvůli právě probíhající válce a také proto, aby si z rukou ministra zahraničí převzala cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Její přítomnost v ČR nás inspirovala k uskutečnění této schůzky.

Během hovoru se mladí novináři z časopisu Školní špión ptali hlavně na současnou situaci v Izraeli. Paní Erbenová jim ochotně odpovídala a poděkovala jim za to, že se zajímají o dění v její adoptivní vlasti. Jsme vděční za to, že si paní Erbenová na nás našla ve svém nabitém programu čas. /část rozhovoru přineseme v některém z příštích čísel Školního špióna/

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková