Škola není bludiště

3. dubna 2023 18 fotek

"Škola není bludiště "- to je téma výtvarné soutěže, která proběhla v pátek 31. 3. ve školní družině.
Děti měly za úkol nakreslit místa ve škole, která mají nejraději - např. tělocvičnu, hřiště, družinu, třídu, knihovnu.
Na obrázcích se nejčastěji objevovala tělocvična a hřiště. Obrázky se dětem vydařily, nejpěknější byly odměněny drobnými cenami.

Zapsala: Hana Bartošová