RETRODEN - PODĚKOVÁNÍ

16. listopadu 2023 4 fotky

Děkujeme paní učitelce Renatě Chromíkové za organizaci RETRODNE 2023. Poděkování patří i všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na úspěšném průběhu této akce a přispěli tak k panující atmosféře 80. let.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová