První pomoc

24. dubna 2023 30 fotek

Pro žáky 1. - 4. třídy si dnes Anežka Šimoníková a Rozálka Pinďáková (5. třída) připravily zajímavou ukázku na téma "První pomoc".
Děvčata srozumitelně vysvětlila důležitost správné první pomoci, předvedla některá ošetření a vysvětlila postup telefonování při oznamování úrazu. Děti si mohly vyzkoušet několik postupů při poskytování první pomoci.
Děkujeme děvčatům za jejich aktivitu a přejeme jim hodně úspěchů v práci ve zdravotnickém kroužku.

Zapsala: Mgr. Zdenka Vargová