Průkaz cyklisty

2. května 6 fotek

Dne 26. 4. 2024 se žáci 4. třídy zúčastnili besedy, kde byli seznámeni s  pravidly silničního provozu, dopravními značkami, křižovatkami a hlavně bezpečnou jízdou na kole. Na závěr si své znalosti ověřili v testu. Druhá část nás teprve čeká na novém dopravním hřišti ve Valašských Kloboukách. Už se moc těšíme, protože si vyzkoušíme v praxi, co jsme se naučili a věříme, že průkaz cyklisty získáme.

Zapsala: Mgr. Naděžda Hnaníčková