Program primární prevence

6. ledna 2023 11 fotek

Ve středu 4. 1. a ve čtvrtek 5. 1. navštívil naši školu Mgr. Ondřej Plaček, který pracuje jako metodik prevence v KPPP Zlín. Po předchozí domluvě s třídními učiteli a metodikem prevence na naší škole připravil pro žáky 4. - 9. ročníku programy, ve kterých žákům přiblížil nástrahy virtuálního světa a internetu. S žáky 1. - 3. třídy se pan Plaček setká v úterý 17. 1. 2023. Dvouhodinové programy se dětem líbily a doufáme, že přispějí k jejich orientaci a bezpečném pohybu ve virtuálním světě.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová