Policie ČR - preventivní program

8. ledna 10 fotek

Dne 8. ledna 2024 byla pro žáky 2., 5. a 8. ročníku uspořádána beseda s příslušníkem Policie ČR. S mladšími žáky se hovořilo o bezpečném chování na internetu, o nebezpečných situacích, ve kterých by se mohli žáci ocitnout a na co by si měli dávat pozor. Se staršími žáky se diskutovalo o trestní odpovědnosti mládeže. Cílem bylo získat informace a rady, které žáci mohou uplatnit v praktickém životě. Děkujeme Policii ČR za poučné dopoledne.
Mgr. Klára Nosková

Zapsala: Mgr. Klára Nosková