PLES - 12. ledna 2024

15. ledna 17 fotek

RODIČOVSKÝM PLESEM v pátek 12. ledna 2024 byla zahájena plesová sezóna v naší obci. Velký potlesk sklidili za krásnou polonézu žáci 9. třídy i tanečníci moderního discodance. K dobré náladě přispělo výborné občerstvení, kavárnička a bohatá tombola. Velmi si vážíme práce členů KPDŠ a ještě jednou jim moc děkujeme. Poděkování patří i všem zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizaci plesu.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová