Okresní kolo olympiády v českém jazyce

1. února 1 fotka

ocj

V úterý 30. 1. 2023 se ve Zlíně uskutečnilo okresní kolo OČJ. Na základě výsledků školního kola nás reprezentovaly dvě žákyně 8.ročníku: Kristýna Fojtíková a Vanessa Smolková. Soutěž v I. kategorii OČJ je určena žákům 8. a 9. roč. a také studentům osmiletých gymnázií. Úkoly nebývají lehké. Zadání často klade důraz na logické myšlení, čtenářskou gramotnost a slohové dovednosti žáků.
I když se nám nepodařilo získat žádné postupové místo, děkuji Kristýně i Vanesse za vzornou reprezentaci školy a za jejich ochotu dělat něco navíc.
Mgr. Renata Chromíková