Okresní kolo dějepisné olympiády

18. ledna 1 fotka

dejepisna-olympiada

Dne 16. 1. 2023 se ve Zlíně uskutečnilo OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY, v němž nás reprezentovala Emma Černá (9. ročník). Otázky se týkaly dějepisného učiva 7. ročníku. Nešlo však o nic lehkého, protože otázky připravovali vysokoškolští odborníci. Mnohé úkoly vyžadovaly čtenářskou gramotnost i znalosti z jiných oborů (literatura, zeměpis…). Šlo tedy o široký záběr vědomostí, který museli žáci aplikovat v praxi. Soutěže se zúčastnilo celkem 42 žáků. Nepodařilo se nám sice obsadit žádné z postupových míst, ale přesto děkuji Emmě za její vzornou přípravu a reprezentaci školy.

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková