Návštěva Mš Štítná

17. března 2023 20 fotek

V úterý nás navštívili naši milí předškoláci ze zdejší MŠ. S prvňáčky jsme jim předvedli, co je ve škole čeká. Zapojili jsme je do výuky a děti byly moc šikovné. Poznávaly písmenka, čísla, zapojovaly se do pohybových aktivit a didaktických her. Na závěr si s pomocí prvňáčků a paní učitelek vyrobily ježečka z papíru. Děkujeme za návštěvu.

Zapsala: Mgr. Monika Vránová