Návštěva 4. ročníku v knihovně

20. května 9 fotek

Dne 6. 5. 2024 se žáci 4. třídy v rámci výuky zúčastnili besedy v místní knihovně .Téma besedy bylo pro děti zajímavé - pověst. Ve vyučování se dovídají pověsti historické, na besedě se dozvěděli pověsti, které se týkají našeho regionu. Tak už ví, jak vznikla Štítná, Popov, Jestřabí a jiné obce nebo města z našeho okolí. Děkujeme paní Sojové za příjemnou besedu.