Herbář - 4. ročník

Pátek 26. května 9 fotek

Žáci 4. ročníku si v hodinách přírodovědy vyzkoušeli vytvořit vlastní herbáře...

Zapsal: Mgr. Markéta Petrů