GAMA filmový festival - poděkování

22. května 2023 12 fotek

img_0145

….patří na prvním místě vedení školy, že nám umožnilo tuto akci uspořádat v tak velkém rozsahu.
….patří celé předmětové komisi humanitních předmětů - (Z. Miklasová, K. Nosková, M. Zvoníčková, R. Chromíková)
…patří p.zástupkyni J. Tkadlecové za uvedení festivalu a celkový dohled nad tímto projektem
….patří za výtvarné pojetí celého festivalu p. uč. Z. Miklasové
….patří A. Hlásnému za technický přínos
….patří p. uč. Trávníčkové a p. uč. Noskové za vytvoření znělky festivalu
….patří p. ředitelovi J. Hnaníčkovi, p. školníkovi Šenkeříkovi, p. uč. Šenkeříkovi za materiál a výrobu filmových klapek
….patří všem kuchařkám a p. uč. A. Škubníkové za přípravu občerstvení
….patří vedení školy, paní asistentce L. Šuráňové, p. uč. Růžičkové a p. Sojové (knihovnice) za účast v porotě
….patří KPDŠ a OÚ za sponzorské ceny a zapůjčení fotokoutku.
….patří všem žákům 5. – 9.roč. za jejich kreativitu a filmové nadšení
….patří všem ostatním kolegům, kteří nám drželi palce, aby se celý projekt zdařil

                             Mgr. Chromíková, ved. předmětové komise humanitních předmětů