GAMA FESTIVAL

6. května 22 fotek

img_9874

Dne 3. 5. 2024 se uskutečnil 2. ročník školního filmového GAMA FESTIVALU. Protože letos slavíme 50. výročí vzniku naší ZŠ, rozhodli jsme se pro téma ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA. Celým dopolednem nás provázeli A. Zvonková, M. David, V. Smolková
a P. Kolínek. Všichni se tohoto úkolu zhostili na jedničku. Festival musí mít také dobré technické zázemí. O všechno se velmi pečlivě postarali Adam Hlásný a  Vilém Bartoš.
Pro žáky I. stupně jsme tento rok nově připravili nesoutěžní verzi. Mladšímu publiku se celá akce moc líbila. Žáci II. stupně pak byli rozděleni do dvou kategorií: 5. - 6. ročník a  7. - 9. ročník. Ustanovená porota měla velmi těžkou úlohu. Vybrat z každé kategorie jen jeden vítězný film. Ale i naši diváci mohli vyjádřit svůj názor a hlasovali pro svého favorita. Soutěžní klání nakonec dopadlo následovně:
Mladší kategorie - hlavní cena poroty: Gabra, Málinka a cesta do Brumova – 6. roč.
Cenu diváků v I. kategorii vyhrály filmy:
5. roč. – Historie naší školy (S. Trnková)
6.roč. - Gabra, Málinka a cesta do Brumova
(D. Vašák, T. Mana, M. Pinďáková, J. Strnková, G. Šindlerová, N. Hýblová)
Starší kategorie - hlavní cena poroty: Naše školní minulost – 8.ročník
Cenu diváků ve II. kategorii získaly filmy:
7.roč. – Loupež na Moravě (M. Kozubíková, M. Hudková, J. Bartozel, V. Králíková)
8.roč. – Naše školní minulost (viz hlavní cena poroty)
9.roč. – Ve službách školy (J. Kulíšek, S.Strnka, J. Pinďák, R- Liška, D. Machů, V. Liška,
J. Machuča, J. Struhař)

PODĚKOVÁNÍ patří všem žákům za jejich nadšení a kreativitu. Všem vyučujícím ČJ
(p. uč. Noskové a Zvoníčkové) děkuji za nasazení a obětavost, paní učitelce VV Z. Malíčkové
za výtvarné zpracování festivalu, za krásné sošky pro vítěze. Ostatním kolegům děkujeme
za jejich vstřícnost a spolupráci, vedení školy jsme vděční za to, že jsme tuto akci mohli uspořádat.
Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková