E-TWINNING

8. září 2023 1 fotka

e-twinning

Co je E - TWINNING?
E-Twinning je platforma, která umožňuje způsob výuky na mezinárodní úrovni ve spolupráci se zahraničními školami v rámci EU.
Žáci se díky této formě výuky budou moci zdokonalovat v angličtině
a němčině z jiných evropských zemí (Řecko, Slovinsko, Chorvatsko, Německo, Dánsko a Finsko).
Cíl projektu
Cílem projektu je mimo jiné také zažít kontakt se zahraničními vrstevníky, nebát se komunikovat v cizím jazyce a poznat nové přátele.
Díky paní učitelce Ťulpové, která nás do projektu přihlásila, se může
e Twinning rozjet u nás ve škole v obou vyučovaných jazycích.
Spolupracovat na něm budou žáci 8. a 9.roč. spolu s vyučujícími
AJ (p. uč. Ťulpová, p. uč. Růžičková) a NJ (p. uč. Chromíková, p.uč. Zvoníčková). Dále se na projektu budou podílet také vyučující VV (p. uč. Malíčková)
a Z (p. uč. Tkadlecová).

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková