Dopravní výchova ve 4. ročníku.

21. února 2023 5 fotek

Žáci 4. ročníku se i letos připravují na získání „průkazu cyklisty“. V úterý 21.2. za nimi přijel pan Dřevojánek z dopravního hřiště v Malenovicích. V  besedě jim připomněl důležitá pravidla pro chodce i pro cyklisty, probral s nimi dopravní značky a řešili spolu i situace, které mohou nastat na křižovatkách.
V dubnu plánujeme návštěvu dopravního hřiště v  Malenovicích, kde si žáci vyzkouší praktickou jízdu s dodržováním pravidel silničního provozu.

Zapsal: Mgr. Markéta Petrů