Dopravní hřiště Malenovice

12. dubna 2023 43 fotek

Hned po Velikonocích, v úterý 11. 4., vyjeli třeťáci a čtvrťáci do Malenovic na dopravní hřiště. Tam už na ně čekal pan Dřevojánek, který s dětmi zopakoval pravidla silničního provozu a značky. Poté si třeťáci vyzvedli kola a motokáry a šli vše vyzkoušet na hřiště. Čtvrťáci si mezitím napsali test, aby mohli získat průkaz cyklisty. Po jeho úspěšném zvládnutí také osedlali kola a motokáry a své vědomosti si ověřili v praxi.

Zapsal: Mgr. Markéta Petrů