Den Země ve ŠD

23. dubna 13 fotek

V pondělí 22. dubna jsme s dětmi oslavili Den Země v obecní knihovně. Paní knihovnice Jana Sojová s námi besedovala o přírodě a její ochraně, o životním prostředí, o ekologii a o třídění odpadu. Na úvod dávala dětem hádanky o přírodě, poté jim přečetla "Recyklační příběh" a na závěr děti prakticky třídily odpad do příslušných popelnic. Ochrana přírody je pro nás velmi důležitá, proto si musíme toto téma připomínat nejen na Den Země.

Zapsala: Hana Bartošová