Den matek

12. května 2023 20 fotek

Své poděkování za všechno, co maminky pro své děti dělají, vyjádřily děti z 1. - 4. třídy vlastnoručně vyrobenými dárečky. Věříme, že maminky tyto s láskou vyrobené drobné dárky potěší. Starší děti připravily filmové dokumenty, které budeme pro veřejnost promítat v pátek 19. 5. 2023 v 16 hodin.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová