Den dětí ve školní družině

2. června 31 fotek

Svůj den oslavily i děti ve školní družině. Paní vychovatelky si pro ně připravily na školním hřišti zábavné odpoledne.
Děti soutěžily na jednotlivých stanovištích a za svůj výkon dostaly sladkou odměnu. Odpoledne se vydařilo, děti byly s oslavou Dne dětí spokojené.

Zapsala: Hana Bartošová