Celonárodní sbírka

10. května 2023 1 fotka

Nákupem žlutých kytiček s modrou stužkou přispěli i v letošním roce žáci a zaměstnanci školy na celonárodní sbírku, kterou již 27. rokem pořádá Liga proti rakovině. Děkujeme všem za pomoc při získávání prostředků na prevenci a zlepšení kvality života pacientů, na podporu výzkumu přístrojového vybavení.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová