Březen - měsíc knihy

14. března 22 fotek

img-20240313-wa0029

Všichni víme, že četba je příjemná záliba, která nás provází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Důležitá je podpora čtenářství, čtenářské gramotnosti již u mladých
čtenářů. Proto jsme s dětmi, které chodí do školní družiny, navštívili obecní knihovnu.
Paní knihovnice Jana Sojová si připravila pro děti povídání na téma "Handicap v literatuře."
Představila nám dětské knížky, ve kterých se toto téma objevuje. Děti pozorně poslouchaly a na závěr si vypůjčily knížky s oblíbenou tématikou.

Zapsala: Hana Bartošová