Vzdělávací aktivity žáků 2.stupně

28. května 2020 1 fotka 3 dokumenty

young-woman-sitting-read-book-thinking-about-formulas_87561-332

Od 8. června 2020 bude žákům 2. stupně umožněna osobní přítomnost ve škole. Vzdělávací aktivity pro 6. - 8. ročník budou probíhat dvakrát týdně (úterý a čtvrtek od 9,45 do 12,10 hodin) formou konzultací v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyky), které budou navazovat na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, procvičování). Ve skupině může pracovat maximálně 15 žáků. Přítomnost ve škole není povinná.

  • Distanční výuka v ostatních předmětech bude probíhat i nadále, pro nepřítomné žáky i v hlavních předmětech.
  • Žáci 9. ročníku budou mít svůj vlastní režim.
  • Pro žáky, kteří budou osobně přítomni ve škole, bude školní jídelna v provozu.

V případě zájmu o osobní přítomnost Vašeho dítěte na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin:

- Vyplňte a odevzdejte do středy 3. 6. 2020 do 15,00 hodin PŘIHLÁŠKU K ÚČASTI ve školních skupinách.

- Při nástupu do školy odevzdá Vaše dítě ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s datem ne starším než jeden den.

V úterý 9. 6. 2020 sraz všech zájemců před hlavním vchodem.
Více informací v příloze této zprávy.