Výsledky zápisu do 1. ročníku školního roku 2021/2022

30. dubna 2021 1 fotka 1 dokument

V pátek 30. 4. 2021 byl ukončen zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2021/2022. Každé dítě bylo zaregistrováno pod kódem, který zákonní zástupci obdrželi. Seznam přijatých dětí je součástí této zprávy.