Výsledky zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021

30. dubna 2020 1 fotka 1 dokument

K základnímu vzdělávání na naší škole pro příští školní rok jsme zaregistrovali 29 přihlášek, mezi nimi je 5 žádostí o odklad. Seznam přijatých dětí do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2020/2021 je součástí této zprávy. Každé dítě je v seznamu zaregistrováno pod kódem, který zákonní zástupci obdrželi. K převzetí Rozhodnutí o odkladu budou zákonní zástupci vyzváni telefonicky.