Volba povolání - 9. ročník

14. září 2021 6 fotek

Naši školu navštívila pracovnice z Informačního a poradenského centra pro volbu povoláni ve Zlíně. Žáci se během besedy dozvěděli informace o možnostech uplatnění na trhu práce, získali přehled internetových odkazů, které jim mohou pomoci při volbě střední školy. Byli také seznámeni s možností individuálního poradenství pro rodiče a děti ( testování profesních zájmů, konzultace k volbě povolání, informace o možnostech studia). Deváťákům přejeme správnou volbu!!!