Vánoční koledování - Děti dětem 2016

4. prosince 2016 98 fotek

img-2734

V neděli 4. 12. 2016 jsme ve škole umocnili předvánoční atmosféru tradičním koledováním Děti dětem. Letos si návštěvníci mohli prohlédnout originálně ozdobené vánoční stromky, zkusit si svoji zručnost v dílničkách, občerstvit se v kavárničce ve školní jídelně a poslechnout si cimbálovou muziku. Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli a doufáme, že zde všichni strávili příjemné odpoledne. Část získaného výtěžku věnujeme mobilnímu hospici ONDRÁŠEK, druhou část použijeme na financování akcí pro naše děti.

Děti napsaly

Dne 4. 12. 2016 na naší škole proběhla již tradiční předvánoční akce „Děti dětem“. Školní  jídelnu letos ovládly třídy 9. A a 9.B. Spojenými silami připravily ve spolupráci s paními kuchařkami výbornou kyselici, bramboráky a také za nezbytné pomoci svých maminek sladké (koláče, zákusky…) i slané výrobky (chlebíčky, jednohubky….). Děkujeme touto cestou všem ochotným maminkám, babičkám, našim paním kuchařkám za jejich nezištnou pomoc, bez které bychom to všechno nezvládli.

Zapsali: žáci