Úřad práce - 9. ročník

7. listopadu 2022 5 fotek

V pondělí 7. 11. 2022 navštívila žáky 9. třídy pracovnice Úřadu práce ve Zlíně. Zajímavou prezentací přiblížila vycházejícím žákům přehled středních škol, upozornila je na různá úskalí správného výběru typu školy a tím jim snad usnadnila budoucí rozhodování.
Přejeme našim nejstarším žákům správný výběr nejen školy, ale i svého povolání.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová