Tradiční učení naruby

27. března 2019 31 fotek

Den učitelů jsme si i letos připomněli tradiční akcí UČENÍ NARUBY. Deváťáci si jednu vyučovací hodinu vyzkoušeli, jaké je učit děti na 1. stupni. Jednotlivé skupinky nastoupily v roli učitelů v matematice, českém jazyce a vlastivědě.

Obě strany – žáčci i jejich dočasní učitelé, byli s výukou spokojeni.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová