Slavnost SLABIKÁŘE

19. listopadu 2019 92 fotek

img_8444

V úterý 19.11. 2019 přišli do školy prvňáčci v doprovodu svých nejbližších, aby ukázali, co se už ve škole za 1. čtvrtletí naučili.
Ve třídě na ně čekalo překvapení od krále Abecedy. Pod královskou korunou ležel dopis, ve kterém si přečetli, že musí splnit 3 úkoly, aby mohli získat Slabikáře.
První úkol – museli přečíst slabiky, druhý úkol jim přikázal napsat psacím písmem písmena a třetí úkol byl nejtěžší – četli slova a věty.
Všechny úkoly zdárně splnili, a tak jim pan ředitel předal Slabikáře a  drobné dárečky. Popřál dětem i rodičům, aby s novou učebnicí zažili spoustu krásných chvil.
Pak jsme si prohlédli Slabikář a začali řešit první úkoly. Všichni rodiče pozorně poslouchali své děti, byli jejich oporou. V závěru hodiny si učebnici společně prohlédli.
Děti měly ze Slabikáře velkou radost a už další hodinu se s chutí pustily do čtení.

Zapsala: Mgr. Zdenka Vargová