Školní kolo Pythagoriády

24. října 2022 2 fotky

img_8648

V minulém týdnu si 53 žáků 6. – 9. ročníku vyzkoušelo své znalosti z matematiky v celostátní soutěži Pythagoriáda.
Během 60 minut měli vyřešit 15 příkladů. Úspěšnými řešiteli se stali ti soutěžící, kteří získali minimálně 9 bodů. Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola Pythagoriády, které se bude konat 22. listopadu 2022 ve Valašských Kloboukách.

    1. ročník: Šimon Machuča, Filip Juřenčák
    1. ročník: Lucie Strnadová, Dora Matušincová, Miriam Šuráňová
    1. ročník: František Matušinec, Adam Hlásný
      Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová