Školní kolo olympiády v ČJ

17. ledna 2022 8 fotek

img_6850

V pátek 14. ledna 2022 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce (OČJ). Soutěž je určena žákům 9. ročníku. Úkoly nebývají lehké. Důležité je porozumět zadání, které mnohdy klade důraz na logické myšlení a čtenářskou gramotnost. Součástí OČJ je také slohová práce.

V soutěži si nakonec nejlépe vedly tyto žákyně:

  1. místo Nela Bartošová (9. roč.)
  2. místo Lucie Manová (9. roč.)
  3. místo Michaela Manová (9. roč.)

První dvě místa automaticky postupují do okresního kola, které se uskuteční ve Zlíně.
Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková