Školní kolo dějepisné olympiády

17. ledna 2022 5 fotek

img_6851

Dne 13. ledna 2022 se na naší škole uskutečnilo ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY .
Soutěž je určena žákům 8. a 9. roč. Téma letošní olympiády bylo „ŠLECHTA V PROMĚNÁCH ČASU". Otázky se týkaly obsahově hlavně dějepisného učiva 7. ročníku. Mnohé úkoly korespondovaly ale i s učivem v literatuře nebo v hudební výchově. Šlo tedy o široký záběr vědomostí, který museli naši žáci aplikovat v praxi.
V soutěži nejlépe obstáli:

 1. místo Ondřej HUDEK – 9.ročník

 2. – 3. místo Nela BARTOŠOVÁ – 9.ročník ; Adam HLÁSNÝ – 8.ročník
  (oba měli stejný počet bodů)
  Děkuji všem zúčastněným žákům za ochotu udělat něco navíc pro sebe i pro naši školu.
  Vítěz automaticky postupuje do okresního kola, které se uskuteční 22. března 2022 - Okresní kolo DěO 2022 ZLÍN - distančně.

                                     Mgr. Renata Chromíková

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková