Školní kolo dějepisné olympiády

3. prosince 2020 1 fotka

img_0648

Dne 2. 12. 2020 navzdory nepříznivé situaci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma bylo nazváno „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Úspěšným řešitelem se stal Radek Miklas z  9. roč., který z možných 60 bodů získal neuvěřitelných 56 bodů a postupuje do okresního kola.

Radkovi velmi děkuji za vzornou přípravu. Chválím ho také za jeho zájem o historii a za bohaté znalosti z různých dalších oborů (literatura, výtvarné umění, architektura), které v této nelehké soutěži dokázal naplno uplatnit.

Dějepisná olympiáda (DěO)

je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky. Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech - školní, okresní, krajské a celostátní. Vyššího kola se mohou zúčastnit jen žáci postupující z bezprostředně nižšího kola. Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková