Školní kolo dějepisné olympiády

19. listopadu 2019 5 fotek

img_4331

Dne 18. 11. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY. V tomto ročníku se sešlo celkem 16 (celá !!! 9.tř. – 15 žáků + 1 zástupce 8. tř.) zájemců o toto historické klání. Téma letošního roku znělo:
„Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)".Otázky se týkaly hlavně dějepisného učiva 8. a 9. ročníku. Mnohé úkoly korespondovaly ale i s učivem v literatuře či zeměpisu. Šlo tedy o široký záběr vědomostí, který museli naši žáci aplikovat v praxi. Součástí úloh byly např. zeměpisné mapy, různé obrázky, literární souvislosti apod….Maximálně mohli žáci dosáhnout 65 bodů.

Nejúspěšnější řešitelé

  • 1. místo Martin Sába (9. třída) - 57 bodů
  • 2. místo Martin Vaněk (9. třída) - 56 bodů
  • 3. místo Radek Miklas (8. třída) - 53 bodů
    Všichni tři postupují automaticky do okresního kola, které se uskuteční 16. ledna 2020 ve Zlíně.

Zapsala: Mgr. Renata Chromíková