Sametová soutěž

15. listopadu 2019 42 fotek

img_4187

Dne 15. 11. 2019 se k výročí Něžné (Sametové) revoluce uskutečnila tradiční SAMETOVÁ SOUTĚŽ.
Do soutěže byli zapojeni žáci 6. – 9. tříd. Sedm smíšených družstev, které nesly dobové názvy
(Jakšíci, Havlíci, StB, Pionýři, Jiskřičky, Stalinovy slzy, Brigáda socialistické práce), se utkalo celkem
v 8 různých tématech .
Žáci přišli spolu s kantory oblečeni v barvě trikolory. Každá skupinka měla průvodní kartu, s níž musela navštívit postupně jednotlivá stanoviště s „tajemnými“ názvy (Biják, Socialistický kvíz, Zlaté socialistické ručičky, Cestou necestou po východním bloku, Bylo – nebylo …, Sport – aneb všichni cvičí pro radost, Technologie před Sametovou revolucí, Hudební okénko). Žáci byli cíleně
na soutěž připravováni v různých předmětech, a tak si s  většinou úkolů hravě poradili.
Nakonec zvítězili Havlíci pod vedením Martina Sáby (9.roč.), 2. místo obsadili Jakšíci (vedoucí T. Kamenčák – 9.roč.), 3. místo patří Pionýrům (vedoucí D. Spáčil – 9.roč.).
Žáci nezapojení do soutěže sledovali film „Bota jménem Melichar“ (1984).
Děkuji všem kolegům a  našim žákům, že se s chutí a vtipem do této akce zapojili.
Mgr. Renata Chromíková