Rodičovský ples 2018

19. ledna 2018 47 fotek

V pátek 19. 1. 2018 se v kulturním domě konal tradiční Rodičovský ples. Ples byl zahájen polonézou a valčíkem v podání našich deváťáků. Za své vystoupení byli odměněni velkým potleskem. Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům školy, kteří se na přípravě plesu podíleli a sponzorům za dary do tomboly. 

Odkaz na další fotogalerii na Rajče

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová