Robotika

4. prosince 2019 17 fotek

img_8490

Ve středu 4. 12. 2019 předvedli žáci 6. třídy František Matušinec a Adam Hlásný svým mladším spolužákům z 1. stupně, jaké roboty lze sestavit ze stavebnice LEGO. Obdivovali jsme robotickou mouchu, která se nejen pohybovala a mávala křídly, ale reagovala i na překážky. Děti zaujal i robot SUMO a sledovač čáry, který se pohyboval po vyznačené cestě. S velkým zájmem jsme sledovali práci hydraulického bagru při přemisťování nákladu. Doufáme, že ukázky robotů byly pro děti inspirací, jak lze trávit volný čas.