Říjnové programy R-Ego 2018 - 1. a 2. stupeň

23. října 2018 21 fotek

V úterý 23. 10. a ve středu 24. 10. proběhly ve všech třídách dvouhodinové programy primární prevence, které i v tomto školním roce pro nás realizuje R-Ego. Specifická témata byla vybrána tak, aby se dotýkala problémů v dané třídě. Na tyto programy pak budou navazovat další témata ve 2. pololetí. Program pro 6. ročník byl v rámci projektu S Gabrou a Málinkou do Fryštáku II spolufinancován Zlínským krajem.