Projektový den mimo školu - Dlouhé Stráně

21. září 2020 38 fotek

V pátek 18. 9. 2020 jsme návštěvou přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně splnili další aktivitu projektu Nové šablony pro Gabru a Málinku - projektový den mimo školu.

Žáci 8. a 9. ročníku se dověděli spoustu zajímavostí o provozu této unikátní elektrárny, prohlédli jsme si kavernu se strojovnou, vyjeli jsme k dolní i horní nádrži. Počasí nám přálo a s výhledy od horní nádrže se nám nechtělo rozloučit.