Přírodovědný klokan 2022

13. října 2022 6 fotek

img_8647

Žáci 8. a 9. třídy si mohli ověřit své znalosti z přírodovědných předmětů v celostátní soutěži PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Na vyřešení 24 úkolů z matematiky, fyziky, přírodopisu a zeměpisu měli soutěžící 40 minut. Úkoly byly rozděleny podle obtížnosti a žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti možností. Nejlépe si vedli žáci 9. třídy:
1. František Matušinec (76 b.)
2. Adam Hlásný (74 b.)
3. Lukáš Ryza (63 b.)**

Děkujeme všem soutěžícím za snahu a úsilí, které řešení náročných úkolů věnovali.

Zapsala: Mgr. Jitka Tkadlecová