Přírodovědný klokan

13. října 2021 5 fotek

Ve středu 13. 10. 2021 se jedenáct žáků 8. a 9. ročníku zúčastnilo soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Blahopřejeme vítězům, kterými se stali žáci 8. ročníku. Všem ostatním děkujeme za snahu a účast.

  1. František Matušinec
    2.**** Radim Hnaníček
  2. Adam Hlásný