Přednáška - zdravotníci

28. června 2022 30 fotek

Velmi si ceníme iniciativy družstva mladších zdravotníků, kteří uspořádali besedy pro své spolužáky na I. stupni. Do tříd si přinesli různé pomůcky a rekvizity a předvedli praktické ukázky první pomoci.