5. ročník - den volna za sběr papíru

27. června 2022 19 fotek

V pátek 24. června si páťáci užili den volna. Nejprve absolvovali vlastivědnou procházku po Štítné, která proběhla formou soutěže. Jen velmi těsně v ní zvítězilo družstvo chlapů ve složení: F. Juřenčák, A. Hošík, Š. Machuča, F. Martinka, J. Bartozel, J. Vrána a V. Hrnčiřík. Zbytek dopoledne pak páťáci sportovali na hřišti v Popově. A tam zjistili, že ještě budou muset několik let a móóc potrénovat, aby měli šanci porazit svou třídní učitelku ve stolním tenisu.
Eva Trávníčková

Zapsala: Eva Trávníčková