Oznámení pro rodiče žáků 9. ročníku

4. května 2020 1 fotka 1 dokument

pz

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Příprava bude probíhat ve dnech pondělí - čtvrtek v době 9.45 - 11.15 hodin.

  • Výuka matematiky bude v pondělí a ve středu
  • Výuka českého jazyka v úterý a ve čtvrtek
  • V tyto dny mohou žáci obědvat ve školní jídelně
  • Distanční výuka bude dále probíhat stejným způsobem i nadále

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem o docházku do školy, aby si VYTISKLI, PODEPSALI A ODEVZDALI do schránky umístěné u hlavního vchodu do školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ(do 7. 5. 2020). Formulář je součástí této zprávy nebo si jej můžete vytištěný vyzvednout na okenním parapetu ve školních šatnách. Bez tohoto dokumentu nemůžeme děti do školy přijmout.

Škola zajistí dodržování všech platných aktuálních hygienických nařízení.

  • Každý žák bude mít s sebou roušku.
  • Potřebné pomůcky s sebou