Oznámení pro rodiče k aktuální epidemiologické situaci - koronaviru

10. března 2020 2 fotky

skola-2

V důsledku zrušení výuky na všech školách budou žáci naší školy vyučováni formou domácí výuky. Úkoly budou zveřejňovány na webových stránkách školy (www.zsgm.cz) pod záložkou Domácí úkoly. Zde budou pro každý ročník uvedeny výukové materiály i materiály k procvičování učiva.

Na konci každého týdne v pátek bude u vybraných pracovních listů k dispozici i řešení, aby si žáci mohli svoje výsledky zkontrolovat a zároveň budou přidány nové úkoly na další týden.

Prosíme rodiče, aby dohlédli na domácí přípravu svých dětí. V případě nejasností nebo problémů je možno kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů prostřednictvím e-mailových adres, které jsou uvedeny na webových stránkách školy ve složce Kontakty. Vypracované úkoly budeme po návratu do školy kontrolovat.

Doufáme, že nastavený systém komunikace a výuky bude fungovat.